facebook youtube 人才招募
新聞中心
2015/08/18 財團法人嘉新兆福文化基金會104年度聯合頒獎典禮取消公告

 
本會原訂8月23日(星期日)上午10時30分假新北市新莊頤品大飯店舉行『104年度第56屆嘉新清寒獎學金暨51屆中華嘉新體育獎學金頒獎典禮』,茲因颱風決議取消。各項獎學金將自下週起寄送各學校轉發,或逕寄各得獎人,特此敬告。不便之處,尚祈 諒查。
 
                                 財團法人嘉新兆福文化基金會  敬啟
                                              民國 104 年 8 月 18 日